Moving on to Calamba

Good afternoon sa inyong lahat! ito ang tanging Elder Burbidge at gusto ko na sabihin sa ‘yo na I’M TRANSFERRED!!!! nasa Calamba 3rd Branch na ako kasama ng isang taga Sri Lanka! 21 years old po siya at magaling siya na magkaibigan! masaya talaga siya kahit anong nangyayari sa oras namin! kahit mahirap ang trabaho namin ngayon, alam ko na sa pamamagitan ng pananampalataya at panalangin, magkakaroon kami ng dakilang mga biyaya galing sa ating Diyos. 18-20 mga membryo lang dito sa Calamba 3rd, pero malakas sila. ang branch president po namin ay sobrang mabait at masisipag. alam ko na may potential talaga dito. naranasan ko and bagong pakiramdam kaninang umaga. talagang wala nasa isip ko. kalimutan ko na kailangan ko na naaalahanin palagi and kabutihan ng Tagapagligtas natin upang magkaroon ng mga biyaya niya sa atin buhay. iyaw ko minsan ang buhay ko bilang isang misyonero, pero ito ‘yan panahon kung saan kalimutan ko ang patnubay na tinangap ko galing kay Jesucristo. alam ko po na mabuhay pa po siya at mahal niya tayo. talagang walang ibang paraan na maging masaya maliban sa pamamagitan niya. mahal ko kayo! ingat po kayo ‘lagi sa inyong mga paglalakbay at huwag na kalimutan  na isulat sa akin! namiss ko po kayo! kayong lahat ay sa panalanging ko lagi!

mahal ko kayo,
Elder Tyler Norwin Burbidge
For those who can’t read Tagalog, following is what Google Translate said the above means:
Good afternoon to you all!  This is Elder Burbidge and I want to say “I’M TRANSFERRED  to the Calamba 3rd Branch.  My companion is from Sri Lanka and he is 21 years old.  We are already becoming good friends!  He really enjoys going out and doing missionary work any time so we work even harder now.  I know that through faith and prayer, we will have great blessings from our Heavenly Father.  There are only 18-20 members here in Calamba 3rd Branch, but they are very strong.  The branch president knows that we are very friendly and hard working.  I know this area really has potential.
I experienced a renewed feeling this morning that I need to always recognize the love and goodness of our Savior and be thankful for the blessings he gives us.  I love my life as a missionary, but there are times where I forget to accept guidance from Jesus Christ.  I know if I listen to the Holy Ghost I would do more to please him.  He loves us and there really is no other way to be happy except through him.
I love and miss you all back home – you are in my prayers always!
I love you,
Elder Tyler Norwin Burbidge
Map of where Elder Tyler Burbidge is currently serving.

Map of where Elder Tyler Burbidge is currently serving.

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: